Roolipelit

Roolipeliä voidaan käyttää osana erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Sitä voi käyttää esimerkiksi toiminnallisen oppimisen välineenä tai ilmiöpohjaisessa opetuksessa.

Roolipelin tavoitteina voi olla:

 • omien, opiskeltavaan aihepiiriin liittyvien, arvojen ja mielipiteiden tunnistaminen sekä peilaaminen muiden opiskelijoiden arvoihin ja mielipiteisiin
 • opiskeltavalle aiheelle tärkeiden sosiaalisten taitojen ja ryhmätyömenetelmien opiskelu siten, että:
  • oppii ilmaisemaan oman mielipiteensä ja perustelemaan sen
  • oppii ottamaan muiden näkemykset huomioon ja huomaa, että asioita voi tarkastella monista eri näkökulmista
  • oppii tulemaan toimeen persoonaltaan ja ymmärrykseltään erilaisten ihmisten kanssa
 • opiskeltavan toimintaympäristön rooleihin tutustuminen
  • millaisia työrooleja esiintyy hotellissa, koulussa, autokorjaamossa, jne.
  • kuinka näissä rooleissa toimitaan
  • millaisia motivaatiotekijöitä eri rooleissa toimivilla henkilöillä on
  • millainen on heidän arvomaailmansa ja/tai sidosryhmänsä
  • miksi kukin toimii siten kuin toimii
 • opiskeltavan aihepiirin liittäminen laajempaan kontekstiin, esimerkiksi yhteiskunnan, teollisuudenalan, globaalin järjestelmän, valtion, kunnan jne. tasolle

Roolipelin opetuskäyttöä käsitteleviä sivustoja ja aineistoja on tarjolla webissä jonkin verran. Tarjolla on myös valmiiksi kirjoitettuja roolipelejä erilaisten teemojen ympärille. Osa teemoista on hyvin arvosidonnaisia ja latautuneita, kuten ihmisoikeudet, lapsityövoiman käyttö ja rasismi. Osa teemoista käsittelee arvoneutraalimpia aiheita. Niissä halutaan roolipelin avulla opettaa tunnistamaan kuinka eri ihmisten arvomaailma vaikuttaa toiminnan etenemiseen. Arvomaailmalla on vaikutusta myös sellaisten teemojen parissa, joissa ei nopeasti ajatellen vaikuttaisi olevan arvosidonnaisuutta. Arvolatautuneiden teemojen kohdalla täytyy pysytellä tarkkana, jotta ei huomaamattaan tulisi muokanneeksi opiskelijoiden näkemyksiä, koska se ei ole roolipelin tarkoitus. Tarkoitus on oppia tunnistamaan motivaatiotekijät ja niiden vaikutus lopputulokseen. Tarkoitus ei ole eläytyä niin vahvasti, että omaksuu motivaatiotekijöitä osaksi itseään.

Opettajan tehtävänä on laatia roolipelille viitekehys ja keksiä siihen joukko rooleja. Viitekehys annetaan kuvina, videoina ja teksteinä siinä laajuudessa kuin opettaja haluaa. Roolit alustetaan valmiiksi nk. roolikorteille. Viitekehyksen laajuus ja taustatietojen määrä riippuu opettajan tavoitteista. Aina ei ole tarkoituksenmukaista antaa kaikkia taustoja opiskelijoille valmiina. Aihepiirin ja roolihahmojen taustojen selvittelyn voi antaa myös opiskelijoiden tehtäväksi.

Roolipeliä opetusmenetelmänä käsitellään seuraavissa lähteissä:

Valmiiksi kirjoitettuja roolipelejä verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *