Roolipelin opetuskäyttöä harjoittelemassa

Omat kokemuksen roolipelin opetuskäytöstä ovat sarja pieniä ja suuria epäonnistumisia. Kerron aluksi kuinka kaikki lähti liikkeelle. En paljasta heti kaikkea, jotta mielenkiinto säilyy pitempään.

Tutustuin roolipeliin opetusmenetelmänä InnoOmniassa järjestetyn kurssin aikana. Huomasin siinä esitelmää kuunnellessani, että tuo roolipeliksi kutsuttu opetusmenetelmähän on suunnilleen samaa, mitä olin soveltanut opetuksessa jo aikaisemmin. Tai ainakin siinä määrin samaa, että menetelmää voisi soveltaa roolipeliksi suhteellisen pienin muutoksin.

Järjestän Valimoinstituutilla valukappaleiden suunnittelutekniikan harjoituksia, joihin osallistuu teekkareita eli yliopistotasoisia tekniikan opiskelijoita. Jotta opiskelijat pääsevät käsitykseen suunniteltavan kappaleen liitynnöistä laajempaan kontekstiin kuin tietokoneen ruutu ja käytössä oleva suunnitteluohjelma, esitän heille muutaman kysymyksen. Esimerkiksi:

  • Mikä tämä kappale on ja mihin sitä käytetään?
  • Mistä materiaalista se valmistetaan ja millä valumenetelmällä?
  • Millaisina sarjoina kappaletta valmistetaan?
  • Millaista valumallia kappaleen valmistuksessa olisi tarkoituksenmukaista käyttää
  • jne.

Teekkareiden ongelmana on usein se, ettei heillä ole riittävää käytännön kokemusta osatakseen vastata kaikkiin noihin kysymyksiin. Eikä todellisuudessa kenelläkään suunnittelijalla, mutta sen vuoksi tosielämässä asioista keskustellaan. Voisiko tämän tosielämän siis siirtää jotenkin opetukseen? Mielestäni oli mahdollista ja vastaus oli roolipeli, johon otetaan mukaan Tampereen ammattiopiston eli nykyisen TREDU:n opiskelijoita valimosta ja malliveistämöstä.

Vuodenvaihteen 2012-2013 molemmin puolin järjestettävää kurssia varten syntyi roolipelikuvaus ja siihen liittyvät roolikortit. Roolipeli oli tarkoitus käydä verkkokeskusteluna. Jaetun kuvaustekstin lisäksi peliä pohjustettiin luokkahuoneessa käydyllä keskustelulla. Mikä tässä ensimmäisenä ei lähtenyt sujumaan?

Alku aina hankalaa

Kevään aikana olen osallistunut PAOK:in pelillisyys teematiimiin.  Tänä aikana olen päässyt tutustumaan

  • Erilaisiin oppimispeleihin
  • Miten pelejä ollaan hyödynnetty opeteuksessa
  • Mistä idea peliin voi lähte
  • Miten oppimispelejä voidaan rakentaa

Olen pikkuhiljaa päässyt sisälle pelillisyyteen. Maailmaan, joka tuo aina lisää uutta ja erilaista. Maailmaan joka kietoo mukaansa.

Kevään aikana olen päättänyt lähteä suunnittelemaan oppimispeliä. Perusidea peliin rupeaa olemaan jo hahmottumassa, mutta vielä tarvitaan työtä jotta saan ideani toteuttamiskelpoiseksi. Kun saan ideaani suunniteltua hieman pidemmälle saatan osallistua sillä Otava opiston peliskabaan. Tässä blogissa kerron miten pelisuunnittelu ja toteutus edistyy.